Handledning inom psykosocialt arbete och företagshälsovård

Curativa

Startades av Kristina Faleij (1999) som enskild firma och (2004) som aktiebolag. Företaget innehar F-skatt.

Företagets uppgift
är att fungera som ett stöd till socialtjänsten och andra verksamheter inom socialt arbete.
Jag arbetar som handledare
till yrkesverksamma inom psykosociala frågor. I grupp eller enskilt och är en resurs till socialtjänsten och företag. Jag har två handledarutbildningar samt flera påbyggnadsutbildningar och lång erfarenhet av socialt arbete (se meritlista).

 

Kvalitétssäkring
Jag samarbetar med flera inom branschen i ett fungerande nätverk. Jag är medlem i “systemiskt forum” i Göteborg.

Jag har egen kontinuerlig handledning på handledning dels av en psykolog för enskilda fall, samt en grupphandledare för processer i grupp. Jag håller mig au jour med aktuell kunskap och forskning samt håller mig uppdaterad genom seminarier och enstaka föreläsningar. Jag är medlem i familjeterapiföreningen och ordförande i svensk handledarförening, vilket ofta inbjuder till internationella kontakter och workshops.

 

Grundsyn
Jag inspireras i vid bemärkelse av det systemteoretiska synsättet och utvecklingen.
Inspiration hämtas från:

  • Systemiska skolan inom socialkonstruktionistiskt/narrativt synsätt.
  • Teorier om utveckling inom skolan för objektrelationsteorier, transaktionsanalys och kognitivt tänkande.
  • Lösningsfokus/collaborativt förhållningssätt.
  • Egna och andras livserfarenheter och kunskaper satt i sitt sammanhang.

Läromästare som inspirerat mig:
Harlene Anderson, Tom Anderson, Mickael White, Bateson, Rickard Brandler Peter Lang, Glenda Fredman, John Burnham, Salvador Minutchin, Ben Furman Inso kim Berg, Steve de Shazer, Martin Söderqvist, Harry Korman, Milanoskolan, Moreno, m.fl. inom den systemiska skolan och synsättet.

 

Uppdrag
Jag anlitas ofta till utvecklingsarbete och handledning inom socialvård, även konfliktlösning och samtal i familjer eller på arbetsplatsen.

Jag tar uppdrag inom rimliga avstånd och kostnader i Sverige och då med utgångspunkt från Örebro.

 

Svensk Handledarförening i Psykosocialt Arbete
Som ordförande i svensk handledarförening så kan jag förmedla andra kompetenta handledare till dig.

Men information om föreningen

Kristina