Handledning inom psykosocialt arbete och företagshälsovård

Meriter

Jag har lång erfarenhet av familjehemsvård och handledning av familjehem både enskilt och i grupp.

Jag arbetar som handledare till yrkesverksamma inom psykosociala frågor, i grupp, enskilt och är en resurs till socialtjänsten och privata verksamheter.

Utbildningar:

– Socionomexamen 1982,
– Familjeterapi 10 p,
– Lösningsfokuserat nätverksarbete 15 p,
– Handledarutbildning Sköndahl 30p
– Samt kurser och föreläsningar i den systemiska skolan.
– Psykodramautbildning tre års utbildning
– Masterexamen i systemisk handledning 2010 (genom University of Bredforshire)

Erfarenhet:

Arbetat i kommunal verksamhet i 18 år bla som skolkurator, med vuxna missbrukare i projekt, barnhandläggare inom IFO verksamhet samt utredning  och rekrytering av familjehem.
Sedan 1999 familjehemskonsulent  i privat ogranisation och handledningsuppdrag i egen regi.
Har haft och har, handledningsuppdrag inom socialtjänsten i grupp, handlett familjehem enskilt/grupp samt skolkuratorer och skolsköterskor enskilt/grupp.