Handledning inom psykosocialt arbete och företagshälsovård

Konsultation

Konsultation/direkthandledning från ett systemiskt synsätt.

Jag erbjuder konsultation för socialsekreterare/andra yrkesverksamma inom socialt arbete och familjehem. Jag ger också stöd till chefer och personal inom offentlig verksamhet.

Konsultationen kan ha fokus på samarbete, möjligheter till nya idéer, när man kört fast eller hamnat i ett dilemma . Konsultationen kan också handla om hur man ska förhålla sig till ett speciellt dilemma eller i ett ärende.

Jag erbjuder all form av samtalsstöd till personal (enskilt eller i grupp) som befinner sig i stressiga och/ eller konfliktfyllda situationer i sitt arbete.

Kortare insatser för familjehem utifrån ett dilemma eller kortare insatser i familjer som av någon anledning har kontakt med socialtjänsten är också ett arbete jag åtar mig.

Längre kontakter med familjehem, där jag finns över tid som handledare och coach.

Konsultationer bokas i omfattning en gång, upp till tre gånger, eller efter behov.