Handledning inom psykosocialt arbete och företagshälsovård

Utbildning

På beställning av uppdragsgivaren skräddarsyr vi en utbildningshandledning, workshop eller ett seminarium.

Jag har även tillgång till andra professionella som har specifika kunskaper inom familjeterapi, nätverksarbete, BBIC, utredningsförfarande, vårdnadsärenden, familjehemsvård, handledning och utbildning av familjehem.

Allt från ett systemteoretiskt förhållningsätt och metod. Vi skräddarsyr det ni vill ha.