Resurs inom socialt arbete och företagshälsovård

Handledning i socialt arbete

En definition av handledning är att ha regelbundna sammankomster där vi genom samtal och övningar bland annat strävar efter inspirera deltagarnas kreativitet och ta fram sina egna resurser.

Familjehemsvård

Förstärkt familjehemsvård. Vi erbjuder ett resursstarkt hem i Valdemarsvik med konsulentstöd. Jag handleder också familjehem (i vissa fall) på uppdrag av kommuner både i grupp och enskilt.

“Att vara dig själv i en värld som ständigt försöker göra dig till någonting annat är den största bedriften” 

Konsultation

Konsultation/direkthandledning från ett systemiskt synsätt. Jag erbjuder konsultation för socialsekreterare/andra yrkesverksamma inom socialt arbete och familjehem.

Utbildning / Utredning

På beställning av uppdragsgivaren skräddarsyr vi en utbildningshandledning, workshop eller ett seminarium. Jag har även tillgång till andra professionella som har specifika kunskaper inom familjeterapi och nätverksarbete.