Handledning inom psykosocialt arbete och företagshälsovård

Utredning

Jag medverkar i utredning enligt BBIC och skriver då kontrakt med uppdragsgivaren angående sekretess och lagstiftning.

Medverkan kan vara: observationer, undersöka en del i utredning till exempel vilka resurser som finns för att förhindra en placering, familjesamtal som en del i utredningen, direkthandledning i utredningen, medlingsuppdrag, hemflyttnings samtal för placeringar som upphör eller samtal med biologföräldrar till placerade barn, nätverksarbete.

Familjhemsutredning: Enligt Kälvestens modell i grunden men tillkommer systematiska frågor om nätverk, resurser allt enligt det uppdrag som kommunen ger mig.

Matchningsutredning, att matcha rätt hem till rätt placering.

Jag har tillgång till flera personer i mitt eget professionella nätverk som kan hjälpa till vid liknande uppdrag och även komplicerade vårdnadsutredningar. Jag hjälper er att få rätt konsult till rätt uppdrag.