Handledning inom psykosocialt arbete och företagshälsovård

Uppdragsgivare

 

Degerfors kommun

Strängnäs kommun

Eskilstuna kommun

Huddinge kommun

Falköpings kommun

Storfors kommun

Töreboda kommun

Linköpings kommun

Täby kommun

Spånga kommun

Mariestads kommun

Karlskoga kommun

Laxå kommun

Hallsbergs Kommun

Örebro kommun

Kristinehamns kommun

Filipstads kommun

Enskilda familjehem och socialsekreterare

Curativa AB

Falleniusgatan 4
703 41 Örebro

070 - 318 22 38

curativa@telia.com

 

 

Övriga:

Olivia Öppenvård Västerås, Hajstorps Ungdomshem Töreboda, Landstingshälsan Örebro, LSS Töreboda

 

Eftersom referenter är en färskvara så lämnar vi telefonnummer vid förfrågan.

Curativa är med i kommunala upphandlingar.